Copyright 2024 - Custom text here
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

 

 

 

Унищожаване на плъхове. Дератизация и професионална дератизация.

Унищожаване на плъхове може да се води с различни методи и средства, като процес. Всеки може да практикува дератизация (унищожаване на плъхове и вредни гризачи) и го прави, когато е нападнат от плъхове в дома, склада или магазина.

Унищожаване на плъхове

Има много средства за борба с плъхове, като унищожаването е само един от тях. Тези средства изискват системни усилия за успешен резултат. Често се случва обаче да стигнем до задънена улица. Плъховете се завръщат в терена. Защо става така?

Причината е, че само със средства за унищожаване на плъхове, рядко ще отстраним проблема до корен. Ако борбата не e стартирала преди поява на плъхове или поне в началото, трудно ще унищожим многочислена, окопана в площта популация.

Тук идва на помощ професионалната дератизация. Професионалната дератизация, със силата на дългия си опит и детайлни познания върху вредителя, е създала и създава нови специализирани целеви апаратури, препарати и методи за унищожаване на плъхове. Отровите, ползвани от сертифициран дератизатор, са различен клас и са позволени за употреба само на обучени лица. Препаратите се променят всяка година, съвместно с промените в плъха, резистентността и адаптацията му в средата.