Copyright 2024 - Custom text here
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

Борба с мравки. Съвети.

Борба срещу мравки. Особености на мравките, влияещи на борбата с тях.

Всяка успешна борба с мравки се корени в предприемането на комплексни мерки срещу цялата колония, наречена мравуняк. Мравките са социални насекоми и живеят изключително организирано. Ползването на препарати за пръскане срещу мравките, които виждате в помещенията, ще унищожат в най-добрият случай една стотна от мравуняка.

Мравките са дребни насекоми и са световно признати за най-успешния вид колонизатори в света. Те живеят навсякъде, дори в пустините. Борбата с тези насекоми е много трудна, защото те са общество, с добре развити умения за оцеляване. Мравките са адаптивни, сменят пътищата си на преминаване, предават си информация и се размножават изключително бързо.

Борба с мравки

Борбата с мравки е позната на всеки стопанин на дом, къща, склад, хотел или заведение. У нас най-неприятни вредители са Фараоновите мравки. Те живеят в кооперации, постройки и сгради, близо до хората и тяхната храна.

Фараоновите мравки са упорити и последователни вредители. Те ще направят пътечка по колоните и ще стигнат до терасата на последния етаж в блока. Веднъж проникнали в кухнята, тези мравки ще се разхождат навсякъде, по храни, уреди, хладилници, плотове и кухненски шкафове.

Фараоновите мравки рядко живеят непосредствено в природата. Те търсят подслон, топлина и храна в сградите. Отоплените с парно кооперации ги привличат особено силно, защото там могат да са активни целогодишно.

В домове, блокове, заведения или складове, мравките ще изградят мравуняка си на надеждно и недостъпно за човека място. Веднъж окопали се здраво, те ще тръгнат по тръби, канали, стени и строителни фуги да търсят храна и вода. Попаднали на източник за прехрана, мравките ще маркират най-краткия път до него с феромон и скоро ще видите по стената или пода познатата мравешка пътечка.