Copyright 2024 - Custom text here
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  

 

    Унищожаване на бълхи

Бълхите са паразити, които се изхранват за сметка на индивиди от друг вид /гостоприемници/ и им вредят. Бълхите живеят върху тялото на бозайниците и птиците и се хранят с кръв от тях.

Мори96 ООД извършва професионална борба с бълхи (дезинсекция) и третиране на нападнати от бълхи животни и площи.

Фирмата използва специфични препарати за борба с бълхи за ефективното им унищожаване. Разполагаме с висококвалифициран персонал, с придобита правоспособност по изискванията на МЗ, РИОКОЗ /ХЕИ/ и НЦЗПБ (Национален Център по Заразни и Паразитни Болести). Многогодишния ни опит в професионалната борба с бълхи и други насекоми е гаранция за правилен избор на метод и препарат във всеки един случай.

Пръскането против бълхи се налага да бъде повторено след 7 до 10 дни, според биологичния цикъл на размножаване на тези паразити. Така е сигурно, че борбата ще бъде ефикасна срещу новоизлюпеното поколение бълхи от снесените навсякъде яйца.

Препаратите са одобрени от Министерството на Здравеопазването и съобразени с изискванията на Европейския съюз.Те са напълно безвредни за хората, животните и околната среда.