Copyright 2024 - Custom text here
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  Фирма Мори 96 е  регистрирана с лиценз за професионално унищожаване на вредители в частни и фирмени обекти. Предлаганите от нас ДДД услуги са единични или с абонаментен договор. Извършваме дезинфекция, дезинсекция и дератизация  на атрактивни цени!

  Винаги е желателно да се изготвя договор, гарантиращ сигурност, безопасност, доверие и най-важното нашия ангажимент да създадем желания комфорт! При необходимост от сключване на ДДД договор молим, свържете се с нас за изготвяне на индивидуална ценова оферта!

Какво представлява ДДД договора?

  ДДД договор се сключва за срок от една година и след изтичането на уговорения период ако няма настъпили промени описани в едномесечно предизвестие същият става безсрочен!

ДДД договорът документира и договаря вида на извършеното третиране, честотата и вида на обработката. Сключване на договор с фирмата за ДДД услуги, позволява и последващото издаване на протокол за извършена ДДД обработка.

  Протоколът за извършени обработки по дезинфекция, дезинсекция и дератизация е документ, изискван за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки. Протоколът за обработка, е съгласуван с изискванията  по Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12)

Какви документи се издавате за ДДД услугите с договор?

  Ние предлагаме абонаментен договор за поддръжка на обекти от всякакъв вид. ДДД договор за абонамент се сключва при нужда от регулярно, превантивно и профилактично третиране против видовете вредители. След всяка обработка срещу вредители,  издаваме  протокол, към придружаващия го договор.

  Абонаментен договор за ДДД услуги включва безплатен оглед на място, за оценка на специфичните условия на средата и заселеността с вредители. При обекти от типа на заведения, магазини, хотели, детски градини, ресторанти, пицарии и други хранителни обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва ДДД договор. След третиране се оформя протокол, изискван съгласно Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването по (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В протокола са описани извършените ДДД услуги, вида на ползвания препарат, дата и метода на обработка.

  Обработката срещу вредители се извършва дискретно - по начин, който не вреди на клиентите и персонала. В повечето случай не се налага спиране на работния процес! При сериозна заселеност с вредители и необходимост от по-специфична обработка, може да се наложи по дълго третиране и по-бавно изсъхване на препарата, тогава може да се наложи известно прекъсване на работния процес!

  При постоянно работно време на обекта или желание от страна на клиента, обработките за вредители се извършват в работно време. В тези случаи методът на третиране в повечето случай не е пръскане, а точкуване със специален пест-гел. Гел препаратите за пест контрол против инсекти са високо качествени, ефикасни и не изискват карантинен срок, затваряне или освобождаване на помещенията.

Подготвеният предварително договор се подписва в два екземпляра, по един за двете страни. Неговото изпълнение започва от старта на първата обработка срещу вредители!